Η έμπνευση υπάρχει, αρκεί να σε βρει να δουλεύεις !!!

Pablo Picasso